BELANGRIKE KENNISGEWING!!

Brakpan Kunswedstryd sal nie in 2022 aangebied word nie en sal voortgaan wanneer die pandemie van so aard is dat ons normaal kan funksioneer en verseker is dat die Kunswedstryd op tradisionele wyse aangebied kan word.

** BKV Bestuur **

Doelstelling

Om ‘n eerlike en regverdige kunswedstryd te skep waar deelnemers hul talente kan ontwikkel en ten toon stel met die hoofdoel om kuns en kultuur in die algemeen te bevorder.

Mission Statement

To create a fair and unbiased eisteddfod where participants can develop and showcase their talents with the main objective to promote arts and culture in general.

 

Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod

Belangrike datums

OPTREE-DATUMS:

6 Mei 2019 – 19 September 2019

Na afloop van afdelings, sal elke deelnemer ‘n sertifikaat ontvang en ‘’itemwenner’’ (waar toepaslik), sal op deelnemer wat die hoogste punt behaal het, se sertifikaat aangedui word. Aan die einde van die kunswedstryd het ons ‘n Prestige Aand met spesiale toekennings soos in sillabus op bl. 5 uiteengesit.

INSKRYWINGSDATUMS

Open: Gesluit/Closed

Sluit:  Gesluit/Closed

Program is beskikbaar

Slegs aanlyn inskrywings word aanvaar. Inskrywings sluit soos op datum hierbo aangedui en die sisteem maak nie voorsiening vir laat inskrywings nie.

Om die sillabus en alle bepalings af te laai...

To download the syllabus and all stipulations...

Registrasies / Registrations

for

Instrumentaal
Sang
Afrikaans
English
Dans
Kuns
Redevoering / Public Speaking
Art of Writing
Skryfkuns