2022 is Brakpan Kunswedstryd Jaar!!

Weens die onvoorsiene aard van die Covid-19 pandemie,
sal Brakpan Kunswedstryd eers weer plaasvind in 2022,
sou omstandighede dit toelaat.

** BKV Bestuur **

2022 is Brakpan Eisteddfod Year!!

Due to the unforseen nature of the Covid-19 pandemic,
the Brakpan Eisteddfod will only be taking place in 2022,
shoud circumstances allow.
** BKV Management Team **

Doelstelling

Om ‘n eerlike en regverdige kunswedstryd te skep waar deelnemers hul talente kan ontwikkel en ten toon stel met die hoofdoel om kuns en kultuur in die algemeen te bevorder.

Mission Statement

To create a fair and unbiased eisteddfod where participants can develop and showcase their talents with the main objective to promote arts and culture in general.

 

Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod

Belangrike datums

OPTREE-DATUMS:

6 Mei 2019 – 19 September 2019

Na afloop van afdelings, sal elke deelnemer ‘n sertifikaat ontvang en ‘’itemwenner’’ (waar toepaslik), sal op deelnemer wat die hoogste punt behaal het, se sertifikaat aangedui word. Aan die einde van die kunswedstryd het ons ‘n Prestige Aand met spesiale toekennings soos in sillabus op bl. 5 uiteengesit.

INSKRYWINGSDATUMS

Open: Gesluit/Closed

Sluit:  Gesluit/Closed

Program is beskikbaar

Slegs aanlyn inskrywings word aanvaar. Inskrywings sluit soos op datum hierbo aangedui en die sisteem maak nie voorsiening vir laat inskrywings nie.

Om die sillabus en alle bepalings af te laai...

To download the syllabus and all stipulations...

Registrasies / Registrations

for

Instrumentaal
Sang
Afrikaans
English
Dans
Kuns
Redevoering / Public Speaking
Art of Writing
Skryfkuns