Inskrywings sluit in:
Entries closes in:

Day
Hour
Minute
Second

2019 is Brakpan Kunswedstryd Jaar!!

SILLABUS VIR 2019 SAL 18 FEBRUARIE OP ONS WEBBLAD BESKIKBAAR WEES. 
ALLE AANLYN INSKRYWINGS OPEN 18 FEBRUARIE 2019.
ALLE INSKRYWINGS SLUIT 9 APRIL 2019 OM 23H59.

2019 is Brakpan Eisteddfod Year!!

SYLLABUS FOR 2019 WILL BE RELEASED ON OUR WEBSITE ON 18 FEBRUARY.
ALL ONLINE ENTRIES OPEN 18 FEBRUARY 2019.
ALL ENTRIES CLOSE 9 APRIL 2019 AT 23H59.

Doelstelling

Om ‘n eerlike en regverdige kunswedstryd te skep waar deelnemers hul talente kan ontwikkel en ten toon stel met die hoofdoel om kuns en kultuur in die algemeen te bevorder.

Mission Statement

To create a fair and unbiased eisteddfod where participants can develop and showcase their talents with the main objective to promote arts and culture in general.

 

Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod

Belangrike datums

OPTREE-DATUMS:

6 Mei 2019 – 19 September 2019

Na afloop van afdelings, sal elke deelnemer ‘n sertifikaat ontvang en ‘’itemwenner’’ (waar toepaslik), sal op deelnemer wat die hoogste punt behaal het, se sertifikaat aangedui word. Aan die einde van die kunswedstryd het ons ‘n Prestige Aand met spesiale toekennings soos in sillabus op bl. 5 uiteengesit.

INSKRYWINGSDATUMS

Open: 18 Februarie 2019

Sluit:  9 April 2019

Program sal BINNEKORT op webblad beskikbaar wees

Slegs aanlyn inskrywings word aanvaar. Inskrywings sluit soos op datum hierbo aangedui en die sisteem maak nie voorsiening vir laat inskrywings nie.

Om die sillabus en alle bepalings af te laai...

To download the syllabus and all stipulations...

Registrasies / Registrations

for

Instrumentaal
Sang
Afrikaans
English
Dans
Kuns
Redevoering / Public Speaking
Art of Writing
Skryfkuns