Doelstelling

Om ‘n eerlike en regverdige kunswedstryd te skep waar deelnemers hul talente kan ontwikkel en ten toon stel met die hoofdoel om kuns en kultuur in die algemeen te bevorder.

Mission Statement

To create a fair and unbiased eisteddfod where participants can develop and showcase their talents with the main objective to promote arts and culture in general.

 

Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod

Belangrike datums

OPTREE-DATUMS:

8 JUNIE 2015 – 26 SEPTEMBER 2015

Waar toepaslik, sal itemwen-trofeë direk na afhandeling van ‘n afdeling uitgedeel word. Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod het besluit dat hierdie gebruik in 2015 gestaak sal word sodra alle trofeë wat vooraf gekoop was, uitgedeel is, omdat daar ‘n spesiale prysuitdeling is waar alle afdelingswenners prestige-trofeë ontvang.

INSKRYWINGSDATUMS

Open: 13 April 2015

Sluit:  Inskrywings is gesluit vir 2015

Dans, Skryfkuns, Redevoering en Kuns:  Finale program (skedule) vir 2015

Alle ander programme sal 10 Junie 2015 op die webblad wees.

Affiliasie

Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod affiliasie koste:

R300 per skool/dramaskool/privaat (Sluit 1 sillabus + CD in).

Inskrywingsvorms en Sillabusse

Alle inskrywings en bewys van betaling moet by Laerskool Die Arend se ontvangslokaal ingedien word voor of op die sluitingsdatum, in ‘n duidelik gemerkte koevert, voorop Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod, en agterop u naam en kontakbesonderhede.

(GEEN LAAT INSKRYWINGS sal aanvaar word nie!  Jammer - geen uitsonderings)

INSKRYWINGSVORMS EN SILLABUSSE

  • Verkrygbaar met affiliasie.
  • Slegs ge-affilieerde lede mag inskryf.
  • Inskrywings kan gedoen word op afdrukke van die vorms in sillabus.
Inskrywingsgelde - Dans en Ligte Musiek UITGESLUIT

Individuele itemsR 35
DuosR 70
TriosR 105
KwartetR 140
KwintetR 175
SekstetR 210
SeptetR 245
Klein groepe ( 8 - 19)R 250 (Kore en Spreekkore hier van toepassing)
Groot groepe (20 - 49)R 300 (Kore en Spreekkore hier van toepassing)
Groter groepe (50+)R 350 (Kore en Spreekkore hier van toepassing)

Inskrywingsgelde - Dans en Ligte Musiek

Individuele itemsR 40
DuosR 80
TriosR 120
KwartetR 160
KwintetR 200
SekstetR 240
SeptetR 280
Klein groepe ( 8 - 19)R 300
Groot groepe (20 - 49)R 400
Groter groepe (50+)R 500

AANTAL INSKRYWINGS WAT INGESKRYF MAG WORD

10 Seuns (aparte vorm) en 10 dogters (aparte vorm) per graad vir voorgeskrewe items. Eie keuse slegs 10 deelnemers per graad (Elkeen op eie vorm).

Bestuur 2015

Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod bestuur

Voorsitter
Mnr. Gert Jacobs - (011) 740 2600/1 - 083 278 0847

Ondervoorsitter
Me. Elize Steenkamp - 082 457 6169

Tesourier
Me. Elize de Jager - (011) 740 9870 - 082 920 2420

Sekretaresse
Me. Linda Grové - 083 637 0878

Afdelingshoofde

AFDELING ALigte MusiekMe. Elize de Jager(011) 740 9870
AFDELING BVokaalMe. Antoinette Ferreira(011) 744 3708
AFDELING CAfrikaans
-        GrondslagfaseMe. Aileen Mollentze(011) 740 9630
-        IntersenfaseMe. Marlene Lerm(011) 813 1018
-        HoërskoolMnr. Dawie Prinsloo(011) 813 4160
AFDELING DEnglish
-        Foundation phaseMe. Beverly Hurst(011) 740 0207
-        Intermediate phaseMe. Shan Jackson(011) 740 0207
-        High SchoolMe.Nadia Scrooby(011) 740 0210
AFDELING EDans/DanceMe.Toeks le Roux(011) 740 0900
VolksdanseMe. Elize de Jager(011) 740 9870
AFDELING FKuns/ArtMe. Anneli Botha (011) 740 9630
AFDELING GKore/ChoirsMe. Antoinette Ferreira(011) 744 3708
AFDELING HRedevoering Me. Elize Buys(011) 743 1842
Public Speaking
AFDELING ISkryfkuns/Art of Writing Laerskool en HoërskoolMe. Susan Greyvensteyn(011) 744 3708

Inligtingsrooster - 2015 - Information Time-table

 AFDELINGDATUMSLOKAALAFDELINGSHOOFKONTAKBESONDERHEDE
EDans/DanceJun 8 - 13Brakpan PrimaryMe. Toeks le Roux(011) 740 0900
ISkryfkuns/Jun 17-19L/S DalviewMe. S. Greyvensteyn(011) 744 3708
IArt of Writing Laerskole :
I(Hoërskool + Laerskool)Kaartjie: 17 Jun
IGr 1 – 3 13h45 – 14h45
IGr 4 – 5 14h00 – 15h00
IGr 6 – 7 14h15 – 15h15
IStorie: 18 Jun
IGr 1 – 3 13h45 – 14h45
IGr 4 – 5 14h00 – 15h00
IGr 6 – 7 14h15 – 15h15
IGedig: 19 Jun
IGr 1 – 3 13h45 – 14h45
IGr 4 – 5 14h00 – 15h00
IGr 6 – 7 14h15 – 15h15
IHoërskole
IKan gedig/brief/verhaal tussen 17- 19 Jun by L/S Dalview inhandig vir aandag
IMe. S Greyvensteyn)
I**(Alle uitslae kan afgehaal word 29 Jun)
HRedevoeringJun 22 - 25Dalpark PrimaryMe. Elize Buys(011) 743 1842
HPublic speaking
CAfr.Grondslagfase Jul 20 - 25L/S Brakpan-OosMe. A.Mollentze(011) 740 9630
FKuns/Art42212L/S Brakpan-OosMe. Anneli Botha(011) 740 9630
FLaerskole:
FGr 1 – 7: 14h15 – 15h15
FHoërskole kan op 27 Jul by L/S Brakpan-Oos indien vir aandag Me. A Botha
**(Alle uitslae kan afgehaal word 11 Aug)
CAfrikaans HoërskoolJul 28 - 31H/S Die AnkerMnr. Dawie Prinsloo (011) 813 4160
CAfr. IntersenfaseAug 1 - 7L/S MôrewagMe. Marlene Lerm(011) 813 1018
ALigte MusiekAug 11 - 15L/S Die ArendMe. Elize de Jager(011) 740 9870
DEng. Foundation + Choral VerseAug 17 - 22Brenthurst PrimaryMe. Beverly Hurst(011) 740 0207
DEng.Intermediate + Choral VerseAug 24 - 29 Brenthurst PrimaryMe. Shan Jackson(011) 740 0207
DEng.High SchoolAug 31 – 1 SeptHoërskool StoffbergMe. Nadia Scrooby(011) 740 0210
GKore/ChoirsSept 2 - 3L/S DalviewMe. A.Ferreira(011) 744 3708
GJunior SpreekkoreSept 7 - 8L/S Brakpan-OosMe. A. Mollentze(011) 740 9630
GSenior SpreekkoreSept 9 -10L/S Brakpan-OosMe. Marlene Lerm(011) 813 1018
BVokaal LaerskoolSept 14 - 16L/S DalviewMe. A. Ferreira(011) 744 3708
EVolksdanseSept 21 - 26L/S Die ArendMe. Elize de Jager(011) 740 9870
Punte-berekeningSept 21 - 26
Uitnodigings na skoleSept 28 - 1 Okt
Prestige-AandOkt 12 - 16

Bankbesonderhede

Bank: ABSA

Tak: Brakpan

Tipe:  Tjek Rekening

Rek Nr.:  9060820968

Om die sillabus en alle bepalings af te laai...

To download the syllabus and all stipulations...

Afdeling A

 
Ligte Musiek
Instrumentaal en Sang
(Laerskole en Hoërskole)

Afdeling D

English
Pre-School & Foundation Phase
Intermediate Phase
High School

Afdeling G

 
Kore / Choirs
Laerskool / Primary School
Hoërskool / High School

Afdeling B

 
Vokaal
Vocal
(Slegs Laerskole)

Afdeling E

 
Dans / Dance
Dans (Laerskool + Hoërskool)
Volkspele (slegs Laerskool)

Afdeling H

 
Redevoering / Public Speaking
Public Speaking Laer- en Hoërskool
Redevoering Laer- en Hoërskool

Afdeling C

Afrikaans
Voorskool en Grondslagfase
Intersenfase
Hoërskool

Afdeling F

 
Kuns / Art
Laerskool / Primary School
Hoërskool / High School

Afdeling I

 
Skryfkuns / Art of Writing
Laerskool en Hoërskool
Primary School and High School