Inskrywings 2017 Open 20 Maart 2017

Doelstelling

Om ‘n eerlike en regverdige kunswedstryd te skep waar deelnemers hul talente kan ontwikkel en ten toon stel met die hoofdoel om kuns en kultuur in die algemeen te bevorder.

Mission Statement

To create a fair and unbiased eisteddfod where participants can develop and showcase their talents with the main objective to promote arts and culture in general.

 

Brakpan Kunswedstryd - Brakpan Eisteddfod

Belangrike datums

OPTREE-DATUMS:

22 MEI 2017 – 16 SEPTEMBER 2017

Na afloop van afdelings, sal elke deelnemer ‘n sertifikaat ontvang en ‘’itemwenner’’ (waar toepaslik), sal op deelnemer wat die hoogste punt behaal het, se sertifikaat aangedui word. Aan die einde van die kunswedstryd het ons ‘n Prestige Aand met spesiale toekennings soos in sillabus op bl. 5 uiteengesit.

INSKRYWINGSDATUMS

Open: 20 Maart 2017

Sluit:  21 April 2017 (alle items)

Slegs aanlyn inskrywings word aanvaar. Inskrywings sluit soos op datum hierbo aangedui en die sisteem maak nie voorsiening vir laat inskrywings nie.

Om die sillabus en alle bepalings af te laai...

To download the syllabus and all stipulations...

Afdeling A

 
Ligte Musiek
Instrumentaal en Sang
(Laerskole en Hoërskole)

Afdeling D

English
Pre-School & Foundation Phase
Intermediate Phase
High School

Afdeling G

 
Kore / Choirs
Laerskool / Primary School
Hoërskool / High School

Afdeling B

 
Vokaal
Vocal
(Slegs Laerskole)

Afdeling E

 
Dans / Dance
Dans (Laerskool + Hoërskool)
Volkspele (slegs Laerskool)

Afdeling H

 
Redevoering / Public Speaking
Public Speaking Laer- en Hoërskool
Redevoering Laer- en Hoërskool

Afdeling C

Afrikaans
Voorskool en Grondslagfase
Intersenfase
Hoërskool

Afdeling F

 
Kuns / Art
Laerskool / Primary School
Hoërskool / High School

Afdeling I

 
Skryfkuns / Art of Writing
Laerskool en Hoërskool
Primary School and High School